Навигация

Ағылшын тілінің маңыздылығы

Қазіргі уақытта жеке тұлғаның дамуындағы гуманистік бағыттың үстемдігі мәселесінің кешенді шешімін іздеудегі күрделі процесс дамуда. Өйткені, қазіргі кезде адам халық пен ұлттар арасындағы жаһандық өзара тәуелділіктің өсіп келе жатқанын, өз елінің мәселелерін шешуге дайын, халықтар арасындағы өзара түсінушілікті, төзімділік пен достықты сақтай алатын жеке тұлға қалыптастыру қажеттілігін жақсы түсінеді. Сонымен қатар, қазіргі әлемде болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге байланысты жастарды әлеуметтендірудің жаңа стратегиясын қалыптастыру процесі жүргізілуде.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 16.09.2021

Сердце, отданное детям

Труд воспитателя – это и озарение, и вдохновение, и загруженность, и счастье, и радость творчества, сотрудничества. Это растворение в заботах о детях и откладывание личной жизни в сторону, это фантазия детей и обыденность работы, это горение в совместной деятельности и анализ своих успехов и неудач.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 15.09.2021

Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту – заман талабы

Кəсіптік білім жастарымыздың мамандық таңдауы үшін қажетті өрісті қамтамасыз етуге, кəсіби шеберлігін жетілдіруіне бейімделген. Осының негізінде қазіргі жастардың кəсіптік білімге деген қызығушылықтарының арта бастағанын байқауға болады.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 15.09.2021

Развитие критического мышления учащихся на уроках английского языка в рамках дистанционного обучения

Данная работа предназначена для учителей, работающих в средних школах. В ней раскрываются доступные способы развития критического мышления учащихся на уроках английского языка в рамках дистанционного обучения

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 10.09.2021

Саламатты өмір салты

Жастар- ел болашағы десек, оқушы балаларды имандылыққа, адамгершілікке ,отансүйгіштікке және білім алып, еңбекпен айналысуға тәрбиелеу- бұл баршамыздың борышымыз. Олай болса, яғни ел болашағын ойласақ, бүгінгі өскелең ұрпақ тәрбиесіне баршамыз бірге атсалысайық!

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 09.09.2021

Проект к 75-летию ВОВ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из самых актуальных задач нашего времени. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Воспитание патриота начи-нается в дошкольном возрасте. Наш проект направлен на патриотическое воспитание детей дошкольного возраста

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 09.09.2021

Преимущества использования инновационной технологической педагогики для обучения химии в школе

Наука и техника стали ведущей основой для глобального развития в современном мире. Оба субъекта продолжают улучшать качество жизни, поскольку из научной базы появляются новые находки, изобретения и творения науки. Химия, как фундамент для физической науки, обеспечивает прочную основу в развитии науки и техники. Она занимает особенное место среди естественнонаучных дисциплин, центральная наука, как ее иногда называют, соединяет другие естественные науки вместе. Хотя химия играет жизненно важную роль в мире науки и технологии, учащиеся и учителя в области среднего образования всегда находили трудности с этим конкретным предметом. Так как учащиеся часто теряют интерес к изучению химии, крайне важно чтобы учителя - исследователи создавали инновационные инструменты и технологии для большего понимания и осмысления различных трудных разделов предмета.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 24.08.2021

Оқушылардың тексттен кілт сөздерді табу арқылы оқу дағдысын арттыру

Менің сабақты зерттеу мәселесі неден туындады және қалай? Жылда педагогикалық өлшеулер орталығынан жиынтық бағалау қорытыңдысы бойынша кері байланыс келеді. Ұсыныстардың бірі оқушылардың тапсырмалар ішінде берілетін кілт сөздермен жұмыс жасау және оларды өндеу дағдысына назар аудару аса манызды болып келді. Осыған байланысты «сабақты зерттеу» тобы химия пән мұғалімдері мен кафедрада биология пән мұғалімімен қоса құрылды. Мақалады кездесетін кедергілер мен шешу жолдары ұсынылған, тәжребие барысында сабақ бөлімдеріне байланыс жасай отырып негіздемелер жазылған.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 24.08.2021

Мектеп жасындағы оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыр

Оқушылардың жазғы демалыстағы уақытын қызықты, әрі көңілді өткізу.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 06.08.2021

Этапы работы с текстом на уроках русского языка и литературы

Умения и навыки работы с текстом. Создать условия свободного саморазвития.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 05.08.2021