Навигация

Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?»

Сабақтың мақсаты: әңгіме мазмұны бойынша өз пікірлерін жазады; шағын мәтін құрастырады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык Дата: 02.03.2024

І.Жансүгіровтің «Күй» поэмасы (үзінді)

Сабақтың мақсаты І.Жансүгіровтің «Күй» поэмасын және «Бозінген» күйін тыңдау арқылы екі өнер туындысын салыстырып, тақырып ортақтығына сипаттама жасай отырып, ғылыми және кәсіби мәтіндерге сүйеніп, монолог пен диалогты үйлестіріп ,тыңдаушылармен қарым-қатынас орната алады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 11 класс Дата: 11.12.2023

Үлгілі оқушы

Ынтымақтастық оқушының ептілігін дамыту арқылы үлгілі болуға бағыттау • ҚБ «Aуa рaйы» әдісі. Oқушылaр өздерінің нe түсінгeндeрін эмoциялaрын смайликпeн көрceтeді бeрeді. • ҚБ. . «Екi жұлдыз бiр тiлек» әдiсi тoппeн aқылдaсып, тaқырып бoйыншa үш құнды пiкiр aйтaды • ҚБ. «Бoрт жyрнaлы» әдiсi кeзiндe өзi бiлгeн aқпaрaт пeн сaбaқ бaрыcындa aлғaн aқпaрaтtaрын кecтeгe жaзa oтырып, өз бiлiмiн бaғaлaйды.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 4 класс Дата: 26.11.2022

Ұшқыр қиял

Сабақ жоспары қазақ тілін екінші тіл ретінде оқитын орыс сыныптарының 8-сыныбында қаралатын «Арман» бөлімінің (юнитінің) «Ұшқыр қиял» тақырыбына дайындалды. Жоспары Халықаралық бакалавриат бағдарламасының талабына сай түзілді.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 8 класс Дата: 17.09.2022

Бүкіләлемдік желі – ғаламтор

7.1.1.1.-мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. 7.2.1.1.-мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау 7.4.4.1.-етістіктің есімше ,көсемше, тұйық етістік, шақ, райтүрлерін тілдесім барысында қолдану

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 7 класс Дата: 20.05.2022

Шайтанкөл - ғажайып құбылыс

Сабақтың мақсаты. Барлық оқушылар орындай алады: мәтін мазмұнын түсінеді, ақпаратты анықтайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады: жазба жұмыстарын сипаттайды. Кейбір оқушылар орындай алады: жазылған постерді өз сөзімен қорғайды, бейнелеу құралдарын қолданады

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 20.05.2022

Қ. Мырзалиев «Табиғат-жаратылыс пернесі»

Сабақтың мақсаты: барлық оқушылар орындай алады: көркем шығарманын мазмұнын тірек сөздер арқылы болжай алады; оқушылардың көпшілігі орындай алады: ауызша мәтін құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын ескереді; кейбір оқушылар орындай алады: қазақ тіліндегі төл дыбыстары бар сөздерді теріп жазады, сөз тіркесін, сөйлем құрастыра алады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 01.06.2021

Таңертең

Сабақтың мақсаты: Оқыған / тыңдаған материал туралы "дұрыс / дұрыс емес", "ұнайды / ұнамайды" үлгісінде қарапайым пікірін білдіреді

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 1 класс Дата: 19.04.2021

Сүйікті жазушы

Оқу мақсаттары: Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға бай-ланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағы-насын түсіну.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 18.01.2021

Сөйлеу мәдениетіне үйренемін

Сабақтың мақсаттары: Барлық оқушылар жасай алады: Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. Оқушылардың көбі жасай алады: Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. Оқушылардың кейбірі жасай алады: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 3 класс Дата: 26.10.2020