Навигация

Үлгілі оқушы

Ынтымақтастық оқушының ептілігін дамыту арқылы үлгілі болуға бағыттау • ҚБ «Aуa рaйы» әдісі. Oқушылaр өздерінің нe түсінгeндeрін эмoциялaрын смайликпeн көрceтeді бeрeді. • ҚБ. . «Екi жұлдыз бiр тiлек» әдiсi тoппeн aқылдaсып, тaқырып бoйыншa үш құнды пiкiр aйтaды • ҚБ. «Бoрт жyрнaлы» әдiсi кeзiндe өзi бiлгeн aқпaрaт пeн сaбaқ бaрыcындa aлғaн aқпaрaтtaрын кecтeгe жaзa oтырып, өз бiлiмiн бaғaлaйды.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 4 класс Дата: 26.11.2022

Ұшқыр қиял

Сабақ жоспары қазақ тілін екінші тіл ретінде оқитын орыс сыныптарының 8-сыныбында қаралатын «Арман» бөлімінің (юнитінің) «Ұшқыр қиял» тақырыбына дайындалды. Жоспары Халықаралық бакалавриат бағдарламасының талабына сай түзілді.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 8 класс Дата: 17.09.2022

Бүкіләлемдік желі – ғаламтор

7.1.1.1.-мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. 7.2.1.1.-мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау 7.4.4.1.-етістіктің есімше ,көсемше, тұйық етістік, шақ, райтүрлерін тілдесім барысында қолдану

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 7 класс Дата: 20.05.2022

Шайтанкөл - ғажайып құбылыс

Сабақтың мақсаты. Барлық оқушылар орындай алады: мәтін мазмұнын түсінеді, ақпаратты анықтайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады: жазба жұмыстарын сипаттайды. Кейбір оқушылар орындай алады: жазылған постерді өз сөзімен қорғайды, бейнелеу құралдарын қолданады

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 20.05.2022

Қ. Мырзалиев «Табиғат-жаратылыс пернесі»

Сабақтың мақсаты: барлық оқушылар орындай алады: көркем шығарманын мазмұнын тірек сөздер арқылы болжай алады; оқушылардың көпшілігі орындай алады: ауызша мәтін құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын ескереді; кейбір оқушылар орындай алады: қазақ тіліндегі төл дыбыстары бар сөздерді теріп жазады, сөз тіркесін, сөйлем құрастыра алады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 01.06.2021

Таңертең

Сабақтың мақсаты: Оқыған / тыңдаған материал туралы "дұрыс / дұрыс емес", "ұнайды / ұнамайды" үлгісінде қарапайым пікірін білдіреді

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 1 класс Дата: 19.04.2021

Сүйікті жазушы

Оқу мақсаттары: Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға бай-ланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағы-насын түсіну.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 5 класс Дата: 18.01.2021

Сөйлеу мәдениетіне үйренемін

Сабақтың мақсаттары: Барлық оқушылар жасай алады: Тілдік нормаларды сақтап сөйлеп, мəтіннің түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтап, салыстыра алады. Оқушылардың көбі жасай алады: Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады. Оқушылардың кейбірі жасай алады: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 3 класс Дата: 26.10.2020

Кім болғым келеді?

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балаларға арналған мектептің орыс тілінде оқытылатын 6 сыныптың Қазақ тілі пәнінен сабақтың ақпараттық картасы беріліп отыр. Жаңартылған білім мазмұны бойынша жүргізілген сабақ.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 6 класс Дата: 31.08.2020

Төрт түліктің пайдасы

Киелі жануарлармен таныстырып, төрт түліктің пайдасын түсіндіру. Тапсырмаларды орындау барысында өзіне және өзгеге құрмет көрсету. Топтық жұмыстарда жауапкершілік көрсету, бірі -біріне қасиет таныту.

Рубрика: ШКОЛА-Казахский язык | 7 класс Дата: 28.08.2020