Навигация

Последние публикации

Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе

Современная система Казахстанского образования характеризуется процессом активного использования новых технологий. Владение информационными технологиями становится такой же необходимостью, как умение считать. Поэтому закономерно, что информатизация активно внедряется в систему образования, в корне меняя технологии процесса обучения и воспитания.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 13.07.2020

Олимпиададағы жетістікке жеткізетін қадамдар

Пән олимпиадасына дайындау жұмысын ұйымдастыруға қатысты жеке тәжірибеге негізделген көзқарас.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 13.07.2020

STEM-технологии: новации в естественно-математическом образовании

STEM-образование - объединение наук, направленное на развитие новых технологий, на инновационное мышление, на обеспечение потребности в хорошо подготовленных инженерных кадрах.Очень важно обучать науке, технологии, инженерному искусству и математике интегрировано, потому что эти сферы тесно взаимосвязаны на практике.Программы STEM развивают навыки критического мышления и разрешения проблем, необходимые для преодоления трудностей, с которыми дети могут столкнуться в жизни.

Рубрика: СТАТЬИ Дата: 07.07.2020

Аминқышқылдары, олардың өкілдері. Қолданылуы

Әдістемелік нұсқау, химия пәні бойынша, 9 сыныптан кейін түскен білімалушыларға дайындалған. Берілген тақырыптың білім алушылар үшін маңызы зор тақырыптардың бірі. Тіршілік үшін аса маңызды қосылыс ақуыз молекуласы аминқышқылдары қалдықтарынан құралатындықтан, олардың маңызы өте зор. Ақуыз биосинтезіне жиырма шақты α-аминқышқылдары қатысады. Олардың біразы алмаспайтын аминқышқылдары. Олар организмде синтезделмейді немесе өте аз мөлшерде синтезделеді, сондықтан олардың организмге қажеттілігі тек қана тағаммен қамтамасыз етіледі. Сондықтан құрамында оттегі бар, азоты бар органикалық заттар - «Карбон қышқылдары», «Аминдер», «Күрделі эфирлер мен майлар», «Аминқышқылдары» құрамын, құрылысын, қасиеттерін, қолданылуын оқыту білім алушыларға қажетті білім. Бұл сабақ «Карбон қышқылдары» және «Аминдер» тақырыбымен салыстырылып өткізіледі, сондықтан білім алушылар өздерінің танымдық іс-әрекеттерін көрсетуге мүмкіндік алады (қызығуы, ынтасы, салыстыру, анализ, қиялы мен қабылдауы).

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Естественные науки | 1 курс Дата: 07.07.2020

Қызықты саяхат

Мектепке дейінгі жастағы ересктер тобында өткізілген квест технологиясы бойынша ойын-сауық.

Рубрика: ДЕТСАД-Творчество | Старшая группа Дата: 07.07.2020

Өлшеуіш аспаптар. Жазықтық белгі. Белгілеу

Сабақтың мақсаты Техника қауіпсіздігін сақтап, жұмыс орынын ұйымдастырып, жұмыс істеу білу. Жазық белгі қою. Белгілеу жұмыстары, техника қауіпсіздігімен танысу.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Технические науки | 2 курс Дата: 07.07.2020