Навигация

Саптық тәсілдер және қарусыз қозғалыс

Мақсаты, міндеттер: Оқушыларды жеке қорғану құралдарын жылдам әрі дұрыс киюге үйрету.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 1 курс Дата: 29.05.2024

Nonverbal communication

Цель: To use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 1 курс Дата: 25.03.2023

Қозы Көрпеш - Баян сұлу

Сабақ мақсаттары Балаларды сыни тұрғыдан ойлата отырып , оқушы белсенділігін анықтау. Сабақ барысында оқушылардың зерттеу жұмыстары мен топтық жұмыстарын бірлестіру арқылы баланы жүйелі ойлауға жетелеу. Диалог, сұхбат, сұрақтар қою арқылы бала дүниетанымын кеңейту, ой көкжиегінің өсуіне ықпал ету. тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді және қойылған сұрақтарға еркін жауап бере алады

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 1 курс Дата: 25.03.2023

Ана құшағы

Сабақ мақсаттары Оқушыларға М.Әуезов «Абай жолы» романынан үзінді «Ана құшағы» атты әңгімесін түсініп оқуға үйрету. Өзекті, түйінді ойын ашуға жағдай жасау және байланыстырып сөйлеу барысын қалыптастырып, әр түрлі тапсырмалар беру арқылы ойлау қабілетін дамыту. Диалог, сұхбат, сұрақтар қою арқылы бала дүниетанымын кеңейту. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді және қойылған сұрақтарға еркін жауап бере алады

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 1 курс Дата: 25.03.2023

Понятие административного правонарушения

Целью является: Формирование системы профессиональных знаний по предмету, развитие коммуникативных навыков и умений для эффективного применения административного права в своей профессиональной деятельности.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 2 курс Дата: 25.03.2023

Прием мяча с подачи. Подачи мяча

Цели, задачи: Владеть техникой приёма мяча с подачи, техникой подачи. Обучить учащихся технике приёма мяча с подачи

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 2 курс Дата: 06.05.2022

Зат есімнің түрленуін қорытындылау. Л/т «Заңды және жеке тұлға»

Сабақтың мақсаты: білімділік – зат есімнің түрленуі туралы түсіндіру, оқушылардың ой - өрісін кеңейту, зат есім тақырыбынан алған білімдерін еске түсіру, зат есім тақырыбы бойынша білімін жетілдіру. Оқушыларды өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыра білуге дайын болуы, айнала-сындағы адамдардың іс-әрекетінің заңға сәй-кестігін қадағалау қабілетін қалыптастыру.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 2 курс Дата: 11.02.2021

Лермонтов и Байрон – два поэта, две души

продолжить формирование навыков анализа поэтического текста; развивать способность наблюдать и сопоставлять, делать аргументированные выводы по заданному тексту; активизировать желание нестандартно мыслить; формирование навыков самостоятельного высказывания по заданным вопросам - монологическая речь; выразительное чтение поэтических произведений на основе личностного восприятия текста

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 1 курс Дата: 21.12.2020

Творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой

Данная учебно-методическая разработка для студентов колледжей по специальности 0508000 "Организация питания". В разработке показана межпредметная интеграция русской литературы с предметами спеццикла. Процесс обучения в течение всего урока предусматривает использование различных методов обучения, что способствует повышению уровня учебной мотивации.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки | 2 курс Дата: 30.08.2020

Мудрость наставлений Абая Кунанбаева

Показать возможности интегрирования дисциплины Русская литература в исследовании творческого наследия Абая Кунанбаева.

Рубрика: КОЛЛЕДЖ-Гуманитарные науки Дата: 20.07.2020